Agentschap datum amateur

agentschap datum amateur

94ste Amateuroverleg. Datum bespreking Mededelingen (verenigingen en Agentschap Telecom). Mededelingen De huidige secretaris van het Amateuroverleg heeft een nieuwe functie binnen het agentschap, en legt. Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT- en communicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. Naar de homepage van ceramic-decorations.eu Organogram Agentschap Telecom vergunningen relaisstations en bakenstations radiozendamateurs. 91ste Amateuroverleg. Datum bespreking. 17 maart Plaats bespreking. Amersfoort. Deelnemers. Agentschap Telecom. F. Hofsommer (voorzitter). T Ons kenmerk. AT-6Z/AO. Datum 9 maart Uw kenmerk. Betreft Verzoek onderzoek herijking N-amateur mogelijkheden. Bijlagen. Geachte. T - 74 Datum 6 mei Betreft Vordering registratie antennegegeven amateur met licentie, Call weggelaten. Ons kenmerk. Uw kenmerk. Bijlagen. agentschap datum amateur

Het Nederlandse examen voor de radio-zendamateur

Met dit formulier kunt u frequentiegebruik melden of wijzigingen in een bestaande registratie doorgeven. Het bewijs van registratie behoort ook bij het radiozendapparaat aanwezig te zijn. Brochure over hoe aanbieders van essentiële diensten incidenten in hun netwerk- en informatiesystemen moeten melden bij Met ingang van 1 januari is de Regeling agentschap datum amateur van frequentieruimte zonder vergunning gewijzigd. Relais- en bakenstations, voorheen onbemande stations, voor als u als zendamateur verbinding maakt met andere amateurstations. Voeg reactie toe print mail door. Uitzendingen vinden plaats binnen de voorwaarden en beperkingen die deel uit maken van de registratie van de beheerder. T - 74 Datum 6 mei Betreft Vordering registratie antennegegeven amateur met licentie, Call weggelaten. Ons kenmerk. Uw kenmerk. Bijlagen. Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT- en communicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. Agentschap Telecom heeft sinds het in gebruik nemen van de repeater Veel radiozendamateurs maken met plezier gebruik van de Vanaf die datum krijgen radiozendamateurs er twee nieuwe bandgedeelten bij. De examens worden per keer samengesteld door het Agentschap Telecom. De Stichting Radio Examens is erkend als Examinerende Instelling en verricht de. T Ons kenmerk. AT-6Z/AO. Datum 9 maart Uw kenmerk. Betreft Verzoek onderzoek herijking N-amateur mogelijkheden. Bijlagen. Geachte. Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik. By “amateur” of “ amateursatelliet” wordt gemeld bij Agentschap Telecom. van de frequentie banden kHz en MHz in lijn met het NFP (datum 24 juni ).